داروک

قاصد روزان ابری داروک کی می رسد باران ؟

هفته ی مشاغل

هفته ی مشاغل بر تمامی کارمندان ، کارگران ، رفتگران

، تجار ، پزشکان ، پلیس ها ،  راننده ها ،

و ...............................................................................................................................

گرا می باد .

و نباید فرا موش کرد که هر شغلی هر چند کوچک و نا

چیز برای کمک به جامعه بوده و نباید به آن توهین

کرد یا آن را به تمسخر گرفت .

خسته نباشید .

موفق باشید .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۷ساعت 15:57  توسط داروک  |